Privacy statement

Privacy statement inzake de verwerking van uw persoonlijke gegevens

versie 0.4, dd 12-12-2018, GDPR / AVG Compliant

Privacyreglement voor Bezoekers

Het Privacyreglement voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website offertedakkapellen.nl bezoekt; hierna genoemd "de website".

 1. Beheer:

  De website staat onder beheer van wbb-dakkapellen te Gendt, hierna genoemd "de beheerder". De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

 2. Gegevens van bezoekers:

  De website slaat geen persoonlijke gegevens op van individuele bezoekers.

 3. Cookies:

  3a De website maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan de website de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn en zal de website gebruiksvriendelijker worden.
  3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen, dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser (zie hiervoor de instructies op de hulppagina’s van de betreffende browser).
  3d De website maakt gebruik van Google Analytics cookies waarmee het surfgedrag van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die de beheerder helpt om de website te verbeteren en te optimaliseren.
  3e De website maakt gebruik van Google Tag Manager, waarmee het gebruik (in aantallen per tijdseenheid) van bepaalde functionaliteiten (zoals offertes opvragen) worden gemeten.
  3f De website maakt kan gebruik maken van andere third-party cookies. De beheerder zal alleen van dit type cookie gebruik maken om statische gegevens over een bepaalde functionaliteit van de website te meten voor eigen gebruik.
  3g De beheerder deelt geen gebruiks- of gedrag gegevens over de bezoekers van haar site met derden.

 4. Vragen:

  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacyreglement terecht bij de beheerder. De contactgegevens staan vermeld op de website.

 

Privacyreglement voor Klanten

Het Privacyreglement voor Klanten is een aanvulling op het Privacyreglement voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij de beheerder.

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden:

  De beheerder kan de gegevens die door de klant zijn verstrekt, voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a Het verwerken van de offerte, vraag of bestelling voor deze klant.
  1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de offerte, vraag of bestelling voor deze klant.
  1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan de beheerder van mening is dat deze kan bijdragen tot het bestelde of geleverde product cq dienst voor deze klant.

 2. Gegevens verstrekken aan derden:

  Gegevens die door de klant aan de beheerder zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Met als uitzondering op deze regel:
  2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 3. Beveiliging:

  De gegevens die de klant aan de beheerde zijn verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 4. Cookies:

  De beheerder deelt geen gebruiks- of gedrag gegevens over haar klant(en) met derden.

 5. Aanpassing van klantgegevens:

  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de door haar verstrekte gegevens te wijzigen. De beheerder kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door de beheerder voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

 

Disclaimer

De beheerder is gerechtigd de inhoud van het Privacy Reglement voor Bezoekers en het Privacy Reglement voor Klanten te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.